Någon gång skall ju vara den första

Tro det eller ej, men jag har klarat mig i nära tio år på järnvägen utan att köra på större vilt. Få förunnat, har jag en spontan känsla utav.

Visserligen har jag såväl stått bredvid förarkollega som kört på älg samt även rest som resenärer i samband med älgpåkörningar, bortsett från alla påkörning av mindre vilt som inträffat genom åren.

Igår var det dock dags, min första älgpåkörning var ett faktum!

Älg-ikon

Varning för känsliga läsare, återstående inlägg läses på eget ansvar!

Det är egentligen ett mindre mirakel att jag klarat mig så pass länge som jag har utan närmare kontakt med just älg, även om det varit nära många gånger innan detta. En av mina vanligaste sträckor de senaste åren är ju längs med gamla Bergslagernas Järnväg, det som nu heter Norge-/Vänerbanan i modern skrift.

Oavsett namn är det en sträckning som går genom stundvis djupa skogar från Göteborg upp till Kil och med gott om djurliv på alla tider året.

Fram tills igår har dock det större djurlivet antingen hållit sig vid sidan av järnvägen eller åtminstone lämnat spårområdet i tillräckligt god tid för att undvika påkörning.

Mellan Mellerud och Åmål mötte dock en älgkalv sitt mörka öde igår kväll, när denne till skillnad från sitt syskon och moder inte hann av spåret innan tåget kom.

Som lokförare har man som bekant inte många valmöjligheter när det står oönskade objekt på spåret. Det enda man i ett sådant här läge kan göra, är att tuta och försöka bromsa så gott det går.

Trots en relativt låg hastighet från start, ca 80 km/h, så fanns ingen chans att få hejd på ekipaget i tid för att spara älgkalvens liv.

Istället fick jag och de närmast bakomvarande resenärerna höra de ljud som hör älgpåkörningen till. Ett inte alltför angenämt nöje om vi skall vara sådana.

Efter påkörning utav större vilt finns det vissa åtgärder att vidta, så snart man konstaterat huruvida tåget fortsatt fungerar som det är tänkt.

  • Kontakta Trafikverkets driftledningscentral för att rapportera påkörningen och ge en ungefärlig platsangivelse.
  • Kontakta företagets egna trafikledning för att rapportera in påkörningen så att eventuell sanering och/eller reparationer kan ske.
  • Rapportera in påkörningen enligt företagets egna rutiner, för att samla statistik kring dessa händelser.

För vår del fungerade dessbättre fordonet utan problem även efter påkörningen och vi kunde fortsätta resan utan extra uppehåll till Åmål, för att där syna av fronten i den mån det går för att sedan kunna rapportera in eventuella skador.

I det här fallet gick det väldigt väl för fordonet åtminstone och endast mindre sprickor i en koppelkåpa samt visst saneringsbehov uppstod.

Älgpåkörningar kan annars ge ganska förödande resultat rent fordonsmässigt, om det vill sig illa. Allt handlar om tur eller kanske mer, otur.

För egen del så får det med fördel dröja minst lika länge till, innan det blir aktuellt med fler älgpåkörningar. Viltolyckor överlag är mer eller mindre frekvent förekommande, men vi kan väl åtminstone bespara oss de större djuren.

Förhoppningsvis är det ingen som tagit alltför illa vid sig av det här inlägget. Viltolyckor är en del av vardagen på järnvägen, vare sig man vill eller ej. Min förhoppning är ju ändå att kunna berätta om händelser ur vardagen och det inkluderar ju inte alltid bara goda ting.

Tankar? Åsikter? Kommentarsfältet nedan är (någorlunda) fritt för inspel!

6 svar på “Någon gång skall ju vara den första”

  1. Ja du, att köra på något levande kan ge dramatiska konsekvenser psykologiskt, speciellt om det är en människa.
    Hur är proceduten med vem tar hand om djuret?

    1. Personalen på Trafikverkets driftledningscentral ansvarar för att kalla ut behörig person för att söka rätt på och ta hand om kvarlevor i samband med påkörning av större vilt.

Skriv gärna en kommentar