Autodrop – ett praktiskt prov

Om det inte framgått med all önskvärd tydlighet tidigare så kan man än en gång kallt konstatera att ingen dag på järnvägen är den andra lik. Man kan även konstatera att med hjälp av tekniken och en hel del tur så kommer man väldigt långt!

Men först, så kanske vi skall förklara vad autodrop är, för de icke invigda?

Autodrop
Funktion i moderna strömavtagare vars syfte är att skyndsamt ordna så att strömavtagaren sänks ner mot fordonet om skada uppstår.

Autodrop har blivit i praktiken standard på merparten av järnvägsfordonen i landet, i syfte att förebygga kontaktledningsfel som uppstår på grund av skadade strömavtagare. Sedan är alltid frågan om vad som kommer först, en skadad kontaktledning eller en skadad strömavtagare, det är som frågan om hönan och ägget, vad uppstod först?

Oavsett vad som först uppstod, så har jag nu åtminstone haft nöjet (?) att få uppleva autodrop i praktiken, i full drift, i ca 190 km/h.

Med största sannolikhet räddade autodrop-systemet även oss från ett mer omfattande kontaktledningsras och gav inget mer än ca 5 minuter försening till följd av syning och frånskiljning utav strömavtagare när skadan bekräftats.

Trasig strömavtagare
Inringat är en trasig strömavtagare på taket till en X2

Det kan vara svårt att se för de utav er som inte vet vad ni skall spana efter, men den inringade delen av strömavtagaren är högst ledsen efter att ha träffat på någon del utav kontaktledningsanläggningen, sannolikt en hängande bärtråd eller utliggare som hamnat snett av oklar anledning.

I de farterna det handlar om så krävs inte mycket för att som i det här fallet, helt knäcka den f.d. främre kolskenehållaren vilket också var det som utlöste autodrop för oss, varpå hela strömavtagaren automatisk togs ner för att undvika följdskador på kontaktledningsanläggningen.

Tack vare teknik och tur i ett fint samspel blev det den här gången inte mer än ett trafikstopp på aktuellt spår i väntan på elavdelningen, med enkelspårsdrift som följd, en skadad strömavtagare som går att byta i verkstad, ca 5 minuter försening för inblandat tåg och ca 320 meter extra promenad för undertecknad.

Det här är inte första gången jag har ruskigt mycket tur i samband med kontaktledningsfel. Frågan är egentligen bara när turen tar slut och jag fastnar mitt i ett?

Skriv gärna en kommentar